کتابخانه تخصصی عکاسی

کتاب با موضوع عکاسی از دهۀ 1340 تا اکنون، در قفسه‌های کتابخانه شوت‌شات

بخشی از آموزش درست و اصولی برای دانشجویان هر علم و هنری، مراجع چاپی و کتابخانه‌ای است و وجود مجموعه‌ای تخصصی برای مطالعۀ‌ کتاب‌های عکاسی، همیشه دغدغۀ دانشجویان و هنرجویان بوده است.

ما در کتابخانۀ عکاسی شوت‌شات، در تلاشیم تا کتاب‌های تخصصی در حوزۀ عکاسی را بایگانی و حفظ کنیم و در مرحلۀ بعد این فضا را در اختیار علاقه‌مندان و مشتاقان قرار دهیم. لذت بی‌مثالِ خواندن و دیدن و همچنین غرق شدن در عکس و عکاسی، حاصل بودن در میان این کتاب‌ها است که پیشکش می‌کنیم به تمام قدم‌هایی که تا امروز عکاسی ایران را سرپا نگاه داشته‌اند.