20سال عکاسی فیلم در ایران

20سال عکاسی فیلم در ایران

گرداورنده: میترا محاسنی

ناشر: بنیاد سینمایی فارابی

نوبت چاپ: بهار1379

20سال عکاسی فیلم در ایران.

ویدیو هفته
دیگر مطالب
0
هرچه می‌خواهد دل تنگت بگوx
()
x