کودکان دیروز

کودکان دیروز

مدیرپروژه: مژگان طریقی

ناشر: موزه عکاسخانه شهر

نوبت چاپ: زمستان1385

مجموعه‌ای از عکس‌های کودکان در 100سال گذشته.

 

ویدیو هفته
دیگر مطالب
0
هرچه می‌خواهد دل تنگت بگوx
()
x