چهار چرخ

چهار چرخ

عنوان اصلی: four wheeled

مدیر پروژه: نوشین وفادار

ناشر: انجمن سینمای جوان ایران

نوبت چاپ: اول/1387

کتاب مجموع عکس های کارگاه آموزشی لابراتوار دیجیتال کانون عکس انجمن سینمای جوانان ایران-دفترمشهد

ویدیو هفته