پنجمین جشنواره ملی عکس فیروزه

پنجمین جشنواره ملی عکس فیروزه

مدیرهنری: کریم متقی

ناشر: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز

نوبت چاپ: اول/زمستان1393

کتاب عکس پنجمین جشنواره ملی عکس فیروزه.

ویدیو هفته
دیگر مطالب
0
هرچه می‌خواهد دل تنگت بگوx
()
x