ویژه نامه ی تخصصی سومین جشنواره ی سراسری عکس فیروزه

ویژه نامه ی تخصصی سومین جشنواره ی سراسری عکس فیروزه

سردبیر: کریم متقی

ناشر: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز

نوبت چاپ: اول/تیرماه1389

امروزه،اگر شهرهای ما دور و فاصله دارند،نتیجه ی تأخیر در آشنا ساختن خود با دنیای مدرن است.این دورهم آمدن‌ها نه اتلاف هزینه‌ها،بلکه ضرورت است و سرمایه‌ای بس بزرگ.گردهمایی‌های این چنینی غنیمت شماری فرصت‌هااست تا مکان‌ها را به فضاها تبدیل کرده و به نتایجی مطلوب در گفتمان‌ها برسیم.

ویدیو هفته
دیگر مطالب
0
هرچه می‌خواهد دل تنگت بگوx
()
x