ویژه نامه ششمین جشنواره ملی عکس فیروزه

ویژه نامه ششمین جشنواره ملی عکس فیروزه

مهر 1394، تبریز

مدیرمسئول: کریم متقی

سردبیر: محسن بایرام‌نژاد

ناشر: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز

نوبت چاپ: اول، 1394

جشنواره‌ی ملی عکس فیروزه تبریز نخستین جشنواره‌ی زنده و حضوری عکاسی در ایران است که موجبات گردهم‌آیی عکاسان فعال در حوزه‌ی مستندنگاری را در شهر تبریز فراهم کرده است. این جشنواره به سیاقِ دوره‌های دوم، سوم و پنجم ویژه‌نامه‌ای تخصصی تدارک دیده که مطالب آموزشی و توضیحاتی را درباره‌ی موضوع جشنواره ارائه می‌کند.

ویدیو هفته
دیگر مطالب