ویژه نامه تخصصی هفتمین جشنواره ملی عکس فیروزه

ویژه نامه تخصصی هفتمین جشنواره ملی عکس فیروزه

بهمن 1395، تبریز

مدیرمسئول: کریم متقی

سردبیر: محسن بایرام‌نژاد

ناشر: سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز

نوبت چاپ: اول، 1395

جشنواره‌ی ملی عکس فیروزه‌ی تبریز، نخستین جشنواره‌ی زنده و حضوری عکاسی در ایران، موجبات گردهم‌آیی عکاسان فعال در حوزه‌ی مستندنگاری را در شهر تبریز فراهم کرده است. برگزارکنندگان این جشنواره بر اساس دغدغه‌های آموزشی خود و با همراهی گروهی از نویسندگان و مولفین عکاسی، همانند دوره‌های دوم، سوم، پنجم و ششم، ویژه‌نامه‌ی تخصصی هفتمین دوره از این رویداد را تدارک دیده‌اند.

ویدیو هفته
دیگر مطالب