ورزش در آینه تصویر

ورزش در آینه تصویر – شصت سال ورزش ایران از دریچه دوربین قاسم فارسی

عکس‌های: قاسم فارسی

گردآوری و تنظیم: علی رهبر عدل

متن: عطا بهمنش

مترجم: علی تهرانی

ناشر: کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

نوبت چاپ: اول، 1376

ویدیو هفته
0
هرچه می‌خواهد دل تنگت بگوx
()
x