هیچ چیز مثل مرگ تازه نیست

هیچ چیز مثل مرگ تازه نیست

نویسنده: گروس عبدالملکیان

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: دوم/پاییز1394

کتاب شعر و عکس که توسط گروس عبدالملکیان سروده شده و با همکاری سی‌وشش عکاس برجسته ایرانی این کتاب شعر و عکس به نتیجه رسیده است.

ویدیو هفته