هنر عکاسی و شاعرانگی عکس

هنر عکاسی و شاعرانگی عکس

نویسنده: محمد پیرحیاتی (مونس)

ناشر: روزنه

نوبت چاپ: اول، 1391

رویکرد تاویلی و تطبیقی به فضاسازی‌های نمادین و تصویری در هنرهای تجسمی -از جمله عکاسی- با متون کلامی و مفهومی به ویژه در گستره‌ای همچون شاخه‌های علوم انسانی و … روشی است که اشاره‌ای پنهان و آشکار به فعل «دیدن» در زندگی و زیستن در «جان‌بینی» دارد. این هر دو ساحت را عکاس هنرمند صاحب بینش با لنز خود به تصویر می‌کشد. ولی شاید برای نخستین بار کتاب حاضر با روشی بدیع می‌خواهد بگوید که دیدن با هنر عکاسی تا چه اندازه‌ای می‌تواند زندگی را مستعد معناسازی‌های تازه و ارزمند نشان دهد.

ویدیو هفته