هنر عکاسی مدرن

هنر عکاسی مدرن

نویسنده: رنه بویوت

نوبت چاپ: 1369

ناشر: کتابفروشی نیما

این کتاب در رابطه با تغییرات و عکاسی مدرن صحبت می‌کند.

ویدیو هفته
دیگر مطالب
0
هرچه می‌خواهد دل تنگت بگوx
()
x