هرمنوتیک عکس به مثابه متن

هرمنوتیک عکس به مثابه متن
هرمنوتیک عکس به مثابه متن نویسنده: محمدحسن‌پور ناشر: ترانه نوبت چاپ: اول/1393 خوانشِ عکس، به‌عنوان متنی دارای رمزگانِ بصریِ منحصر به‌فرد، در میانِ سایرِ متون هنریِ تصویری، همواره مسئلهٔ نشانه‌شناسان و نیز مفسران بوده‌است. تأویل‌گرِ امروزینِ عکس، چونان فردی رشد یافته در بسترِ هرمنوتیکِ جدید، که با تفسیرِ مخاطب‌محور و جایگاهِ آن در بینِ آراءِ […]
  1. نویسنده : محمدحسن‌پور
  2. نوبت چاپ :
  3. ناشر:
  4. تعداد صفحات

هرمنوتیک عکس به مثابه متن

نویسنده: محمدحسن‌پور

ناشر: ترانه

نوبت چاپ: اول/1393

خوانشِ عکس، به‌عنوان متنی دارای رمزگانِ بصریِ منحصر به‌فرد، در میانِ سایرِ متون هنریِ تصویری، همواره مسئلهٔ نشانه‌شناسان و نیز مفسران بوده‌است. تأویل‌گرِ امروزینِ عکس، چونان فردی رشد یافته در بسترِ هرمنوتیکِ جدید، که با تفسیرِ مخاطب‌محور و جایگاهِ آن در بینِ آراءِ مختلفِ تفسیری، آشناییِ کامل دارد، پایهٔ تأویل خود را از عکس، حضورِ خویش در برابرِ آن دانسته، و براساسِ آن‌چه که در هرمنوتیکِ فلسفی بدان، زمینه، پیش‌فرض، و پیش‌فهمِ تأویل‌گرِ متن، خطاب‌می‌کنند، به‌واکاوی بنیانِ بصریِ عکس می‌پردازد.

عضو
پیام از
guest
0 نظر
Inline Feedbacks
نمایش همه نظرات