نور

نور

نویسنده:ج.استفنسن

مترجم:فربد

ناشر:شکوفه

نوبت چاپ:1380

تعریف،چگونگی تشکیل رنگ‌های مختلف،سرعت نور،برسی نور خورشید و ستارگان دیگر،اشعه ایکس،طول موج نور،امواج رادیویی یا امواج نوریی،چگونگی و کاربرد آن‌ها در رادیو و تلوزیون و فرستادن برنامه‌های آن‌ها به نقاط دیگر جهان.

 

ویدیو هفته