نور و نورپردازی در عکاسی

نور و نورپردازی در عکاسی

عنوان اصلی: Light and lighting in photography

نویسنده: آندریاس فینینگر – Andreas Feininger

مترجم: امیر ایافت

ناشر: سروش

نوبت چاپ: پنجم، 1389

«نور و نورپردازی در عکاسی» صرفا حاوی داده‌های فن‌شناسانه یا کتابی در باب نظریه‌های علمی در حوزه‌ی نور و اهمیت آن در هنر عکاسی نیست؛ هرچند این کتاب، اعتبار علمی و مایه‌های ارزشی خود را مدیون طرح نظریه‌های بنیادی در باب ماهی و انواعِ نور و شیوه‌های متنوع نورپردازی در هنر عکاسی است اما خاستگاه تجربی نظریه‌های ارائه شده در کتاب و رجحان جنبه‌های کاربردی و آموزشی محتوای آن بر داده‌های صرف نظری-علمی، از این اثر، مرجعی یگانه و کتاب راهنمایی مفید برای عکاسان در هر پایگاه تجربی به خصوص برای هنرآموزان و و دانشجویان هنر عکاسی فراهم آورده است.

 

ویدیو هفته