نوردهی

نوردهی

عنوان اصلی: Exposure

نویسنده: دیوید پرکل

مترجم: احسان قنبری‌فرد

ناشر: کتاب پرگار

نوبت چاپ: دوم/1397

“نوردهی” کتابی است به قلم “دیوید پرکل” که در آن “مبانی و مفاهیم عکاسی” را در زمینه ی “نوردهی” ارائه می دهد. در واقع “دیوید پرکل” این راهنمای جامع و همه جانبه را در زمینه ی “نوردهی”، با هدف توضیح و تشریح ارتباط بنیادی بین یک تصویر عکاسی شده و تاثیر شدت و مدت نور بر آن به رشته ی تحریر درآورده است.
“دیوید پرکل” در این کتاب استفاده از دیافراگم لنز و عمق میدان را در ارتباط با “نوردهی” توصیف کرده و اصول نورسنج های دستی و داخل دوربینی را به طور خلاصه توصیف می کند. این اصول عبارت اند از نقاط قوت، محدودیت ها و استفاده ی صحیح از آن ها در طیف گسترده ای از شرایط نوری مختلف. همچنین موضوعاتی نظیر کیفیت و جهت تابش نور، رنگ نور و تراز سفیدی، هیستوگرام، کنتراست، پله ها، قدر و ضریب “نوردهی”، تقطیع تون ها، فوکوس هایپرفوکال، فیلترها، انواع شاتر، سرعت آن و زمان، الگوهای حساسیت، رنگ در مقابل تون، دامنه ی پویایی، زون سیستم برای فیلم و دیجیتال، نورپردازی زهوار، فلاش، کلوزآپ، فروسرخ و شاتر باز از جمله موارد مهم دیگری است که در این اثر به آن ها اشاره شده است.
دیوید پرکل” در کتاب “نوردهی” با ارائه ی یک راهنمای دقیق از “مبانی و مفاهیم عکاسی” جهت استفاده از “نوردهی” برای اهداف نمایشی، یک ابزار مرجع ارزشمند برای تمام دانشجویان و متخصصان عکاسی فراهم نموده است. ویرایش جدید کتاب “نوردهی” از “دیوید پرکل” شامل تصویرهای تازه به همراه موارد مطالعه ی جدید و تکلیف های کاربردی است که نمونه های مختلفی از طیف گسترده ای از هنرمندان در این زمینه را شامل می شود.

ویدیو هفته