نمایشگاه عکس گنجینه

نمایشگاه عکس گنجینه

دبیر هنری: افشین شاهرودی

عکس: مهناز صحاف

ناشر: مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر

نوبت چاپ: 1390

نمایشگاه عکس گنجینه/آثار خارجی موزه هنرهای معاصر تهران.

ویدیو هفته
دیگر مطالب
0
هرچه می‌خواهد دل تنگت بگوx
()
x