نشانه شناسی عکاسی

نشانه شناسی عکاسی

عنوان اصلی: semiotics of photography

نویسنده: گوران سونسون

مترجم: سید مهدی مقیم‌نژاد

ناشر: علم

نوبت چاپ: دوم/1390

این کتاب از سه فصل اصلی تشکیل شده است. سونسون در بخش نخست با عنوان “نگرش های نشانه شناختی درباره ویژگی عکاسانه”، پس از طرح تاریخچه ی کوتاهی از نشانه شناسی عکاسی، به بحث شاخصه ی نشانه ای ویژه ی عکاسی می پردازد و برخی اصول مطالعاتی فلسفه تحلیلی همچون “تحلیل نظام”، “تحلیل متن”، “تجربه” و “طبقه بندی متنی” را در راه جمع بندی نشانه شناختی موضوع به کار می بندد.

 

ویدیو هفته