نخستین جشنواره عکس کودک

نخستین جشنواره عکس کودک

دبیر جشنواره: به کوشش واحد عکس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زیر نظر اسماعیل عباسی

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

نوبت چاپ: اول/1382

اهمیت عکس در دنیای امروزی که دنیای ارتباطات نام گرفته دیگر بر کمتر کسی پوشیده است. داشتن سواد بصری به معنای عام آن از ضروریات زندگی در این عصر است.

ویدیو هفته
دیگر مطالب
0
هرچه می‌خواهد دل تنگت بگوx
()
x