نبودنت

نبودنت

گردآوری و ترجمه: محمدرضا فرزاد

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: اول/زمستان1394

نبودنت به جان من رفته‌ست

همچو نخی در سوزنی

هرچه می‌کنم دوختی به رنگ تو دارد

ویدیو هفته
دیگر مطالب