ناصرالدین، شاه عکاس

ناصرالدین، شاهِ عکاس – پیرامون تاریخ عکاسی ایران

نویسنده: محمدرضا طهماسب‌پور

ناشر: تاریخ ایران

نوبت چاپ: دوم، 1387

فهرست مطالب کتاب:

  • ناصرالدین، شاه عکاس
  • گزارش‌های تصویری در دوران پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار
  • نگاهی گذرا به پیشینه کاربرد عکاسی در کاوش‌های باستان شناسی در ایران
  • فنون عرضه و نمایش عکس در دوران قاجار
  • چند کتاب و نوشته‌ی ناشناخته در تاریخ عکاسی ایران
  • داگرئوتیپ در کتاب‌ها و نوشته‌های عکاسی دوران قاجار
  • واژه گزینی برای کلمات و اصطلاحات فنی عکاسی از آغاز سال 1260ق / 1844م در ایران
  • رویکردهای ادبی در کتاب‌های دستنوشته مربوط به عکاسی در دوران قاجار
ویدیو هفته
دیگر مطالب