موریانه ها عجیب رشد کردند

موریانه ها عجیب رشد کردند

روایت و انتخاب عکس‌ها:محبت محبی

مدیر تولید:آرش کمالی

ناشر:زبان تصویر

نوبت چاپ:اول/1393

این کتاب شامل گزیده ای از مجموعه عکسهای عکاسان داخلی و خارجی می باشد که توسط خانم محبّی انتخاب و به روایت درآمده اند … علیرغم سکوت تاریخی منتقدان در برابر قابلیت روایتگری عکاسی، در سال های اخیر این روند دچار تغییرات بنیادی شده است و رویکرد تدافعی در برابر کلمه و دقیق تر روایت از میان رفته و وجوه مثبت همنشینی ادبیات و عکاسی شاخص گردیده است. در عکس نوشت، زبان پشت عکس، درون عکس و درون ذهن نویسنده تلفیق شده، منجر به تولید اثری می‌شود که ماهیتی مجزا و مستقل دارد؛ به گونه‌ای که عکس نوشت هویت یکپارچه‌ای دارد و نمی‌توان اجزای آن مشتمل بر عکس و کلمه را از یکدیگر تفکیک کرد. این کتاب شامل ده روایت بر گزیده هایی از ده مجموعه ی عکس از عکاسان داخلی و خارجی و تلاشی است برای بازآفرینی قطعه ی کوچکی از هستی.

ویدیو هفته