مواجهه اتفاقی

مواجهه اتفاقی

نویسنده: marina sersale/Q.sakamaki/eric mencher/ako salemi

ناشر: نظر

نوبت چاپ: اول/1394

این گروه ایجاد شد تا با عکس‌هایمان و عکس‌هایی که انتخاب می‌کنیم و نمایش می‌دهیم،شواهدی بصری از وقایع و اتفاقات را بیان کنیم،اتفاقاتی که خود زندگی هستند و مارا به پیش میبرند.

ویدیو هفته
دیگر مطالب
0
هرچه می‌خواهد دل تنگت بگوx
()
x