مسافران جاودانه کوه ها و دشت ها

مسافران جاودانه‌ی کوه‌ها و دشت‌ها

پدیدآورنده: محمدرضا بهارناز

ناشر: سروش

نوبت چاپ: اول، 1370

مجموعه‌ی حاضر ، تنها مقاطعی حساس از زندگی سه ایل «ایلسون»، «بختیای» و «قشقایی» را به ترتیب در قشلاق، کوچ بهاره و ییلاق به ثبت رسانده و ادعایی مبنی بر انعکاس کامل زندگی آنان را ندارد.

ویدیو هفته