مسائل هنر و زیباشناسی معاصر

مسائل هنر و زیباشناسی معاصر

نویسنده:راجر اسکروتون

مترجم:بابک محقق

ناشر:فرهنگستان هنر

نوبت چاپ:اول/زمستان1386

این کتاب شامل مجموعه‌ای از مقالات است که بخشی از سر فصل‌های آن را باهم میبینیم:عکاسی و بازنمایی،اسکروتون و دلایل نگاه کردن به عکس،سبک شخصی در عکاسی.

ویدیو هفته