مردی که نرفته است بر می گردد

مردی که نرفته است بر می گردد

اشعار: سیدمهدی موسوی

عکس ها: محمد صادق یارحمیدی

ناشر: کتابدار توس

نوبت چاپ: اول/پاییز1391

رباعی‌های سیدی مهدی موسوی به روایت عکس‌های محمدصادق یارحمیدی.

ویدیو هفته