مرجع اصطلاحات رایج در عکاسی

اصطلاحات عکاسی+نقد عکس ژورنالیستی

نویسنده: مهدی انوری راد

ناشر: تهران: مهدی انوری راد

نوبت چاپ: اول، 1396

هدف در این کتاب «ساده سازی و شناخت اصطلاحات» متداول در حرفه تصویربرداری است.

ویدیو هفته