قربانیان جنگ2

قربانیان جنگ2

عکاس: مهدی منعم

مدیرهنری: مهدی منعم

ناشر: مهدی منعم

نوبت چاپ: اول/1394

زخم‌های جنگ کهنه می‌شوند،التیام نمی‌یابند. زخم خورگان تنها می‌آموزند که رنج را تاب آوردند و با درد زندگی کنند، اما این تنها بی‌عدالتی جنگ نیست.جنگ قربانیان خود را به فراموشی می‌سپارد تا نفسی تازه کند و جامعه‌ها و انسان‌های دیگری را در کام خود بسوزاند و خاکستر کند.

 

ویدیو هفته
دیگر مطالب
0
هرچه می‌خواهد دل تنگت بگوx
()
x