فن و هنر عکاسی

فن و هنر عکاسی

نویسنده: هادی شفائیه

ناشر: علمی و فرهنگی

نوبت چاپ: اول/1372

فن و هنر عکاسی رساله ای است در تشریح مبانی عکاسی برای علاقه مندان و آغاز کنندگان راه… توجه اصلی نویسنده به عکاسی سیاه و سفید است، که خود با آن بزرگ شده، به آن خو کرده، وآن را عزیز و گرامی می دارد. حسن بزرگ کتاب سادگی و مفهومی بودن مطالب آن است. نویسنده… آنچه بر سبیل راهنمایی می گوید نکته هایی است که خود در عمل به آن ها برخورده و با برخورداری از پشتوانه ی تجربی «تجربه»… به خوانندگان عرضه می کند.

 

 

ویدیو هفته