فن عکاسی

فن عکاسی

نویسنده:مهندس مهدی فرزان

ناشر:امیرکبیر

نوبت چاپ:سوم/مرداد1347

از دیرزمانی که علاقه و شوق و دلبستگی بسیار به تهیه و گرفتن عکس‌های هنری در میان مردم پدید آمده و استفاده از دوربین ها و وسائل دیگر عکاسی رواج زیادی یافته،احتیاج به آن بود که مجموعه‌ای درباره‌ی فن عکاسی برای آگاهی از اصول این فن به زبان فارسی تهیه‌گردد و در اختیار علاقمندان قرار بگیرد.

 

ویدیو هفته