فن عکاسی

فن عکاسی

نویسنده:مهندس مهدی فرزان

ناشر:امیرکبیر

نوبت چاپ:هشتم/1366

مشتمل بر:اصول عکسبرداری-ساختمان دوربین‌های عکسبرداری و طرز به کار بردن آنها-ظهور و چاپ و اگراندیسمان-عکس و عکاس رنگی.

 

ویدیو هفته