فن عکاسی

فن عکاسی

نویسنده:د.ایکس.فنتن

مترجم:مهندس محمود سررشته

ناشر:اندیشه

نوبت چاپ:اول/تابستان1360

این کتاب برای کسانی نوشته شده است که تا حدودی در کار عکاسی تجربه دارند و یا در کار خود گاهی موفق و گاهی ناموفق بوده‌اند.

ویدیو هفته