عکس

عکس

نویسنده: گراهام کلارک

مترجم: حسن خوبدل/زیبامغربی

ناشر: شورآفرین

نوبت چاپ: اول/1393

در جهانی که تصاویر آن را احاطه کرده است،عکس تقریبا چیزی نامرئی گشته که دیگر به چشم نمی‌آید.ما عکس میگیریم،به طور سیری ناپذیری تماشایش می‌کنیم و آن‌ها را همه جا با خود به همراه می‌بریم.

ویدیو هفته
دیگر مطالب
0
هرچه می‌خواهد دل تنگت بگوx
()
x