عکاسی1

عکاسی1

نویسنده:محمد غفوری

ناشر:شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران

نوبت چاپ:اول/1387

این کتاب،جزو کتاب‌های درسی برای رشته‌های هنری در مقطع هنرستان است و مطالب عکاسی را از پایه آموزش می‌دهد.

ویدیو هفته