عکاسی

عکاسی

عنوان اصلی:photography

نویسنده:استیو ادواردز

مترجم:مهران مهاجر

ناشر: ماهی

نوبت چاپ: اول/1390

کتاب عکاسی نه شرح جامع عکاسی است و نه مرجع و راهنمای آن، بلکه کتابی است حاوی دیدی فلسفی، تاریخی و در عین حال تجربی به عکس. این کتاب به شرح ویژگی های بنیادین و ارزش ها و معیارهای این پدیده می پردازد. استیو ادواردز، نویسنده ی کتاب، تمایزهای میان عکاسی به عنوان هنر و عکاسی به عنوان سند را برمی شمارد و سیر تحول فناوری عکاسی مستند و هنری را در تاریخ بررسی می کند. او فقط به رویدادهای سیاسی و هنری مهم نمی پردازد، بلکه در آلبوم های خانوادگی، عکس های پرسنلی و خاطرات شخصی هم درنگ می کند.

 

ویدیو هفته