عکاسی

عکاسی

عنوان اصلی:photography

نویسنده:پی‌یربوردیو

مترجم:کیهان ولی‌نژاد

ناشر:دیگر

نوبت چاپ:اول/بهار1386

پی‌یر بوردیو میکوشد تا در مقام داستان‌نویسی که زبان صریح و قاطعی دارد جهان را مشاهده کند، و این کتاب اوج کوشش اوست. بصیرت او نسبت به مطالعه و معرفی کاربردهای عمومی دوربین، لذت‌های شناخت را در ما به وجود می‌آورد و به شکلی ارزشمند یادآور می‌شود که مطالعات فرهنگی نیازمند زیربناهای تجربی و نظری است که روش دورکیم در جامعه‌شناسی به نحو مطلوبی در اختیارمان می‌گذارد. سیمون فریث عمل روزمره عکاسی توسط میلیون‌ها عکاس آماتور- عکس‌های لحظه‌ای خانوادگی، عکس‌های تعطیلات، چهره نگاره‌های مراسم عروسی- کنش ورزی خود جوش و بسیار فردی به نظر میرسد. اما بوردیو و همکاران‌اش نشان میدهند که کنش‌ورزی‌های فرهنگی کمی وجود دارند که سازمان یافته‌تر و سامان مند تر از کاربردهای اجتماعی این هنر معمولی باشند.

 

ویدیو هفته