عکاسی

عکاسی

نویسنده:شهین ستارپناه

نشر:بعثت

نوبت چاپ:اول/1369

بخشی از فهرست:تاریخچه مختصر عکتسی-ساختمان دوربین عکاسی-انواع دوربین‌ها-لنزها-عمق میدان و…

 

ویدیو هفته