عکاسی کاربردی

عکاسی کاربردی –  مبانی و اصول عکاسی سیاه و سفید، رنگی و آتلیه

نویسنده: محمد مهدی تدین موغاری

ناشر: مبنای خرد

نوبت چاپ: اول، 1392

در این کتاب با توجه به سیر تکامل عکاسی و ورود آن به عرصه‌ی دیجیتال بخش‌هایی در خصوص مکانیزم دوربین‌های عکاسی دیجیتال ارئه شده است تا اطلاعات آن تنها منحصر به هنرجویان نباشد و اطلاعاتی فراتر از استانداردها و به روز و کارآمد ارائه دهد. در مجموع سعی شده است با اشاره‌ای مختصر به تمام بخش‌های مرتبط با عکاسی، خواننده با مفاهیم پایه و اصول کاربردی عکاسی آشنایی مقدماتی پیدا کند.

ویدیو هفته
0
هرچه می‌خواهد دل تنگت بگوx
()
x