عکاسی چیست؟

عکاسی چیست؟

عنوان اصلی: ?What photography is

نویسنده: جیمز الکینز – James Elkins

مترجم: گلناز سرکارفرشی

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: اول، 1395

جیمز الکینز در کتاب عکاسی چیست؟ با نقد برّنده و روش بدیع و گاه غریب خود درصدد است تا با رویکردی پدیدارشناسانه کتاب اتاق روشن رولان بارت را که همچنان در فهرست کتاب‌های مهم رشته‌های عکاسی و مطالعات رسانه و مطالعات بصری قرار دارد، به نقد بکشد. «عکاسی چیست؟» با مجموعه‌ی بسیار متنوعی از تصاویر و نوشتاری با فرم ناآشنا و لحن تند و تیز خود دریچه‌های تازه‌ای را به روی کتاب بارت می‌گشاید. از این رو مطلوب آن است که خواننده پیش از به دست گرفتن این کتاب با فرم و محتوای کتاب بارت آشنایی به هم رسانده باشد.

ویدیو هفته
دیگر مطالب