عکاسی و دوربین های عکاسی

عکاسی و دوربین های عکاسی

نویسنده: علی صفاکار

ناشر: ابجد

نوبت چاپ: چهارم/1389

این کتاب اطلاع وسیع وگسترده‌ای را به زیباترین وجه ممکن به اختصار در اختیار خواننده قرار می‌دهد. این ویژگی، کتاب مزبور را در حیطه کتاب‌های آموزشی و پایه عکاسی قرار می‌دهد وتوصیه نگارنده این سطور آن است که مدرسان رشته عکاسی این متن را به دانشجویان و هنرجویان خویش به‌عنوان کتاب مرجع معرفی کنند.

ویدیو هفته