عکاسی همه چیز را دگرگون می کند

عکاسی همه چیز را دگرگون می‌کند

عنوان اصلی: Photography changes everything

نویسنده: ماروین هفرمن – Marvin Heiferman

مترجم: الهام آقاباباگلی، معصومه آقایی

ناشر: کتاب پرگار

نوبت چاپ: اول، 1398

عکاسی به خودیِ خود هیچ هویتی ندارد. موقعیتش به عنوان تکنولوژی با مناسبات قدرتی که آن را به کار می‌گیرند تغییر می‌کند. سرشتش به عنوان یک کردوکار به نهادها و عالانی وابسته است که آن را تعریف می‌کنند و به کار می‌اندازند. کارکردش به عنوان یک شیوه‌ی تولید فرهنگی با شرایط مشخصی از هستی پیوند دارد و محصولاتش فقط در چارچوب جریان‌های ویژه‌ای که دارند روشن و به معنایند. تاریخش اصلاً یکپارچگی ندارد. عکاسی بارقه‌ای در میان عرصه‌ی فضاهای نهادی است. این عرصه است که ما باید آن را بررسی کنیم نه عکاسی به خودیِ خود.

ویدیو هفته