عکاسی مطبوعاتی و خبرهای روز

عکاسی مطبوعاتی و خبرهای روز

عنوان اصلی: Photojournalism and todays  news

نویسنده: لوپ لانگتن

مترجم: یوسف زینال‌زاده/علیرضا ارشادی

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

نوبت چاپ: 1392

عکاسی مطبوعاتی در شرایط ایده‌آل خود حرفه‌ای پیچیده و دقیقی است که کمتر مورد توجه و درک افراد خارج از این حرفه قرار می‌گیرد. این کتاب مارا با سیری اصولی که لازمه‌ی شناخت و احاطه بر محیط است به درون زوایای این حرفه سوق می‌دهد.

 

ویدیو هفته