عکاسی مستند و عدم قطعیت

عکاسی مستند و عدم قطعیت

عنوان اصلی:Documentary photography

نویسنده:دنیلاجئو

مترجم:علیرضا ملکیان

ناشر:علم

نوبت چاپ:اول/پاییز1398

این کتاب نوشته دنیلا جئو از دانشنامه عکاسی قرن بیستم بوده و تلاشی درجهت یافتن مرزهای نظری عکاسی است که در آن مولف به تحقیق روی مقاله ای معتبر پرداخته تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود و رابطه قطعیت و رسانه عکاسی را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

 

ویدیو هفته