عکاسی شب

عکاسی شب

مترجم: بهزاد موسوی امین

نوبت چاپ: 1380

ناشر: اسلیمی

این کتاب اصول عکاسی در شب رو به هنرجو می‌آموزد.

ویدیو هفته
دیگر مطالب
0
هرچه می‌خواهد دل تنگت بگوx
()
x