عکاسی سیاه و سفید

عکاسی سیاه و سفید

گردآورندگان:بهمن جلالی/گلی امامی/کریم امامی

ناشر:زمینه

نوبت چاپ:اول/بهمن 1360

بخشی از فهرست:اختراع عکاسی-فیلم چگونه عمل میکند-ظهور فیلم-داروهای عکاسی و…

ویدیو هفته