عکاسی رنگی

عکاسی رنگی

گردآوری:دکتر داریوش گل گلاب

تاریخ انتشار:آذرماه1361

نگارش جلداول کتاب عکاسی در سال گذشته و توجه فراوانی که شما دوستداران ارجمند به آن نشان دادید،نوعی تعهد اخلاقی برایم بوجود آورد که کوشش کنم دنباله مطالعه برای عکاسی رنگی نیز ادامه یابد و در دسترس شما قرار گیرد.براین پایه،در جلد دوم اصول و مکانیسم و آشنایی با مقدمات لابراتوار رنگی به صورت تئوری و عملی مورد بحث قرار گرفته است.

ویدیو هفته
0
هرچه می‌خواهد دل تنگت بگوx
()
x