عکاسی در جنگ

عکاسی در جنگ

نویسنده: سعید جان‌بزرگی

ناشر: روایت فتح

نوبت چاپ: اول، 1383

جنگ آغاز شد و عکاسان وارد صحنه شدند. بمباران فرودگاه مهرآباد را در اولین روز جنگ عکاسان ثبت کردند.

عکس، از یک سو وقایع جنگ را به واقعی‌ترین شکل ممکن ثبت‌می‌کند و از سوی دیگر، برای انتقال به مخاطب سریع آماده می‌شود.

کتاب «عکاسی در جنگ» که پایان‌نامه‌ی دانشگاهی سعید جان‌بزرگی، یکی از عکاسان معاصر است، نگاهی به این حضور و ثبت لحظات آن است. فصل نخست این کتاب مروری است بر عکاسی جنگ در جهان، برخی از عکاسان نام‌آور جنگ و تجارب آن‌ها از جنگ کریمه تا جنگ خلیج فارس. فصل دوم، نگاهی به ایران دارد و به ذکر تاریخچه‌ی عکاسی جنگ از نهضت مشروطیت تا امروز و معرفی عکاسان جنگ با تاکید بر عکاسی جنگ هشت ساله می‌پردازد. به یقین اگر سعید جان‌بزرگی اکنون در میان ما بود، این کتاب صورت کامل‌تری داشت.

ویدیو هفته