عکاسی درآمدی انتقادی

عکاسی درآمدی انتقادی

نویسنده: لیزولز

مترجم: سولماز ختایی لر/ویدا قدسی راثی/مهران مهاجر/محمدنبوی

ناشر: مینوی خرد

نوبت چاپ: اول/1390

هدف این کتاب آن است که جای خالی یک کتاب مقدماتی خوب و منسجم در مورد مسائل نظری عکاسی پرکند و تبعات آموزشی ناشی از فقدان یک کتاب مقدماتی موجز را مرتفع سازد.

 

ویدیو هفته
دیگر مطالب
0
هرچه می‌خواهد دل تنگت بگوx
()
x