عدسی در عکاسی و فیلمبرداری

عدسی در عکاسی و فیلمبرداری

نویسنده: حسین جعفریان

ناشر: سروش

نوبت چاپ: سوم، 1391

در عکاسی و فیلمبرداری، وضوح خوب، روشنایی متعادل، کنتراست مناسب، ترکیب‌بندی دلخواه و بالاخره بیان مطلوب ایده‌ای که در ذهن داریم، زمانی حاصل می‌شود که به عنوان نخستین و شاید هم مهم‌ترین اقدام، عدسی مناسبی را انتخاب کنیم و محاسبات و تنظیم‌های مربوطه را با دقت و صحت انجام دهیم و این عملی نیست جز اینکه عکاس یا فیلمبردار قابلیت‌ها و مشخصات فیزیکی انواع عدسی‌ها را به خوبی بشناسد. البته این سخن به مفهوم انکار تاثیر و لزوم شناخت سایر وسایل و عواملی نیست که در کار عکاسی و فیلمبرداری دخالت دارند.

ویدیو هفته
دیگر مطالب