سبک شناسی در عکاسی

سبک شناسی در عکاسی

نویسنده: محمدرضا مفیدی،سحرمفیدی

ناشر: عمارت

نوبت چاپ: اول/1398

در کتاب حاضر، به‌صورت کلی بر مفاهیم اولیه عکاسی ، سبک‌های مختلف عکاسی و مراکز اجتماعی عکاسان یعنی خانه عکاسان، به‌صورت کاربردی مطالبی ملزوم، ارائه گردیده است، تا هر فرد در هر گروه تخصصی، با مطالعات اولیه مطالب بتواند به درک مناسب از عکاسی و شیوه‌های عکس‌برداری اطلاع پیدا نموده و در مراحل عملیاتی یا پژوهشی، استفاده نماید.

ویدیو هفته